Účto 2012 linux dosbox plnohodnotný tisk pomocí pdf i pomocí shift-F9 wine
#!/bin/bash
# Bukáček Oldřich
# bukacek@volny.cz
# Tento skript je pro provoz a tisk UCTO2012 v linuxu
dosbox ~/ucto_pdf/ucto.bat & #spuštění Účta
FILE=~/data/UCTO2012/{dbx2}/ # cesta
while :; do
if
test -f $FILE/*.BAT # zjištění zda adresář {dbx2} obsahuje textový soubor .BAT
then # pokud ano
soubor=" "; # vymaže proměnné
soubor2=" ";
if grep -q "UCTOFTP.EXE" < $FILE/*.BAT # pokud soubor .BAT obsahuje odtkaz na aktualizaci UCTOXXXX
then
firefox 'http://www.ucto2000.cz/download.htm' & # otevřu stránku s aktualizacemi
sleep 3
ind $FILE -iname "*.BAT" -exec rm -f {} \;
else
if grep -q "IEUCTO.EXE" < $FILE/*.BAT # pokud soubor .BAT obsahuje odtkaz na spouštění IE.
soubor2=`echo $soubor2 | awk '{print $2}' $FILE/*.BAT` # načte do proměnné obsah odkazu pro IE.
firefox $soubor2 & # IE nahradí Firefox
find $FILE -iname "*.BAT" -exec rm -f {} \;
else
IFS=$'\10';
soubor=(`cat $FILE/*.BAT`) # načtu do pozměněné soubor .BAT
soubor=`echo $soubor | sed 's/@//g'` # vymažu znak @
soubor=`echo $soubor | sed 's/\\\/\//g'` # změním znak \ na /
soubor="wine $soubor" # do proměnné přidám spouštění wine - jako příkaz
echo $soubor > ~/ucto_pdf/tisk # uložím soubor na disk
chmod +x ~/ucto_pdf/tisk # nastavím spouštěcí práva
exec ~/ucto_pdf/tisk & # spustím
find $FILE -iname "*.BAT" -exec rm -f {} \; # vymažu soubor *.BAT
fi
fi
find $FILE -iname "*.BAT" -exec rm -f {} \;
else
echo "Soubor neexistuje!"
fi
seznam="0"
ps -A > $seznam # zapíšu do textu spouštěné služby
if grep -q "dosbox" < $seznam # zjistím zda je spuštěn dosbox
then
echo "JEDE" # pokud ano vrátím se na začátek
sleep 3
else
echo "NEJEDE" # pokud ne vymažu pomocné texty - uklidím disk a vypnu program
find ~/ucto_pdf/ -iname "0" -exec rm -f {} \;
find ~/ucto_pdf/ -iname "tisk" -exec rm -f {} \;
sleep 3
exit 0 fi done